round brill ring

259,000원
size
선택하세요.
선택하세요.
8 (품절)
9 (품절)
10 (품절)
11 (품절)
12 (품절)
13 (품절)
14 (품절)
15 (품절)
16 (품절)
17 (품절)
18 (품절)
color
선택하세요.
선택하세요.
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
수량
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원

ROUND BRILL RING 

 

STERLING SILVER, 20K GOLD VERMEIL 

AND CUBIC ZIRCORNIA 

 

베젤 셋팅 기법으로 극도의 절제된 미니멀한 링입니다

 

CUBIC ZIRCORNIA  / 11 DIAMETER 

RING SIZE  / KS 8 ~ 18호

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVER

(STERLING SILVER)

GOLD

(STEERLING SILVER + 20K GOLD VERMEIL)

 

 

 

 

 

round brill ring

259,000원
추가 금액
size
선택하세요.
선택하세요.
8 (품절)
9 (품절)
10 (품절)
11 (품절)
12 (품절)
13 (품절)
14 (품절)
15 (품절)
16 (품절)
17 (품절)
18 (품절)
color
선택하세요.
선택하세요.
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
silver (품절)
gold (품절)
(+10,000원)
수량
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img